eAukčný sw PROEBIZ pracuje s otvorenými cookies. Umožňujú mu spracovávať dáta, ktoré sú na správny priebeh a vyhodnocovanie eAukcií nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU.